El projecte My First Hardware Dictionary premiat amb el Segell de Qualitat eTwinningEl curs passat, els alumnes del grup 1r J del cicle d'Informàtica de Grau Superior Desenrotllament d'Aplicacions Web participaren durant tot el curs en el projecte eTwinning My First Hardware Dictionary, juntament amb l'Escola Básica e Secundária da Batalha, a Batalha, Portugal, i el Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, a Istanbul, Turquia.
Els alumnes treballaren en grups, on cada grup estava integrat per alumnes turcs, portuguesos i del nostre centre, i desenvoluparen un diccionari multilingüe en línia sobre termes de maquinari que es pot consultar a:
http://iesseveroochoa.edu.gva.es/hwdictionary/
El diccionari inclou imatges, arxius d'àudio amb la pronunciació, definicions i exemples d'ús; en anglés, turc, portugués, castellà i valencià.
L'experiència ha servit als alumnes per a conèixer companys d'altres llocs amb altres cultures, també per a desenvolupar tècniques de treball en equip, per a millorar la seua competència lingüística en anglés, per a conéixer algunes eines de la web 2.0 que faciliten el treball col·laboratiu, i per a desenvolupar els coneixements d'XML apresos en el mòdul formatiu en què s'ha desenvolupat el projecte.

Ara, el Servei Espanyol de Suport a eTwinning (NSS) ha reconegut la nostra tasca premiant-nos amb el Segell de Qualitat eTwinning (eTwinning Quality Label). Esta és una distinció per al projecte My First Hardware Dictionary, per al nostre centre, l'IES Severo Ochoa d'Elx, per als docents implicats i, especialment, per als alumnes de 1r J del curs 2016-17. Gràcies a totes i a tots i, enhorabona!

English version
My First Hardware Dictionary project awarded with the eTwinning Quality Label
Last year, Advanced Degree Web Applications Development students, 1st J group, took part during all the course in the eTwinning project My First Hardware Dictionary, along with the Escola Básica e Secundária da Batalha, in Batalha, Portugal, and the Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, in Istanbul, Turkey.
Students worked in groups, where each group had components from the three shools, to develope a multilingual online dictionary on hardware terms that can be consulted at:
http://iesseveroochoa.edu.gva.es/hwdictionary/

The dictionary includes images, audio files with pronunciation, definitions and examples of use; in English, Turkish, Portuguese, Spanish and Valencian.

The experience has helped students to meet colleagues from other places with other cultures, also has contributed to develop teamwork techniques, to improve their linguistic competence in English, to learn about some web 2.0 tools that facilitate collaborative work, and to develop the knowledge in XML learned in the training module in which the project has been developed.

Volver