Un projecte del Severo com a exemple de bones pràctiques

Un projecte del Severo com a exemple de bones pràctiques
El passat 22 de novembre el nostre company Raül Canals presentà el projecte eTwinning "My first Hardware Dictionary", realitzat per alumnes del cicle de Desenrotllament d'Aplicacions Web durant el curs passat, a l'Escola d'Idiomes d'Alacant, dins la Jornada Erasmus+ i eTwinning Comunitat Valenciana, com a exemple de bones pràctiques.
El programa de les Jornada Erasmus+ i eTwinning Comunitat Valenciana a:


http://www.ceice.gva.es/documents/163136463/164871858/2017-11-22eplus_eTwALC_progr_defVAL.pdf


En el projecte, els alumnes treballaren en grups, cada grup estava integrat per alumnes turcs, portuguesos i del nostre centre, i desenvoluparen un diccionari multilingüe en línia sobre termes de maquinari que es pot consultar a:


http://iesseveroochoa.edu.gva.es/hwdictionary/


El diccionari inclou imatges, arxius d'àudio amb la pronunciació, definicions i exemples d'ús; en anglés, turc, portugués, castellà i valencià.

Volver