Val / Cas

El projecte NETWORK premiat amb el Segell de Qualitat eTwinning

european quality label  logo

 

[English version below]

El curs passat, els alumnes del grup 1r F del cicle d'Informàtica de Grau Mitjà Sistemes Microinformàtics i Xarxes participaren durant tot el curs en el projecte eTwinning NETWORK - New Education to Wide OuR Knowledge, juntament amb l'Escola Básica e Secundária da Batalha, a Batalha, Portugal, i el Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, a Istanbul, Turquia.

Els alumnes treballaren organitzats en grups, cada grup tenia components dels tres centres participants, i havia de crear una presentació digital de temàtica relacionada amb les xarxes d'ordinadors: història de les telecomunicacions, el model OSI, el model TCP/IP, medis de transmissió, comandes de xarxa, adreces IP, encaminament estàtic i servidor DHCP.

Durant tot el curs férem activitats, treballarem a classe i també a casa, organitzarem videoconferències, jocs de Kahoot, i finalment exposaren el treball mitjançant webinar.

L'experiència fou molt enriquidora, coneguérem alumnes i docents d'altres llocs, col·laboràrem i ens coordinàrem per tal de fer un treball entre diferents persones en diferents llocs geogràfics, emprarem diferents eines web i exercitàrem i milloràrem l'ús de l'anglés.

Ara, el Servei Espanyol de Suport a eTwinning (NSS) ha reconegut la nostra tasca premiant-nos amb el Segell de Qualitat eTwinning (eTwinning Quality Label). Esta és una distinció per al projecte NETWORK, per al nostre centre, l'IES Severo Ochoa d'Elx, per als docents implicats i, especialment, per als alumnes de 1r F del curs 2015-16. Gràcies a totes i a tots i, enhorabona!

 

 

NETWORK project awarded with the eTwinning Quality Label

Last year, Medium Degree Microcomputing Systems and Networks students, 1st F group, took part during all the course in the eTwinning project NETWORK - New Education To Wide OuR Knowledge, along with the Escola Básica e Secundária da Batalha, in Batalha, Portugal, and the Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, in Istanbul, Turkey.

Students worked in groups, each group had components from the three shools, and created a digital presentation oin relation with computer networks. Telecommunications history, the OSI model, the TCP/IP model, transmission mediums, network commands, IP addresses, static routing and DHCP server were the topics.

All along the course they did activities, they worked at school and also at home, we organised videoconferences and Kahoot games, and finally, pupils exposed their work in a webinar.

The experience was very enriching, pupils met students and teachers from other countries. Students collaborated and coordinated between them, in order to make a work, they employed different web tools and exercised and improved the use of the English.

Now, the Spanish eTwinning Support Service (NSS) has awarded our task with the eTwinning Quality Label. This award is for the NETWORK project, for our school IES Severo Ochoa of Elx, for the teachers involved and, especially, for the 2015-16 year students in 1st F group. Thanks you all and, congratulations!

Volver